​​Pondělí 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:30 / Středa: 08:00 - 11:30, 12:30 - 16:00

Obec Vráž
Obec Vráž
okres Beroun

TJ Sokol Vráž

Aktivity

působení TJ SOKOL Vráž v obci Vráž je pro všechny zdejší občany velmi přínosné. Obec Vráž čítá řádově 900 obyvatel a TJ SOKOL Vráž si vzala za své zajistit všem občanům bez rozdílu věku možnost sportovního vyžití, ať již na volně přístupném volejbalovém, případně nohejbalovém hřišti nebo fotbalovém hřišti. K dispozici je též venkovní stůl na stolní tenis. Každoročně organizuje několik turistických výprav do okolí.
Členové jednoty mají možnost využívat prostory Sokolovny (kondiční cvičení pro ženy, jóga, ...).
Kromě zajištění sportovního vyžití v obci Vráž zajišťuje TJ SOKOL Vráž již tradičně organizaci kulturně společenských akcí (Den dětí, pouťovou zábavu, drakiádu,…

 

Činnost

Kondiční cvičení žen (seniorky) pod vedením Květy Štorkánové
v budově Sokolovny každé pondělí od 18,00 hod

Cvičení pro ženy pod vedením Adély Berchové
v budově Sokolovny - čtvrtek od 19,00 hod

Pilates
v budově Sokolovny každou středu od 18,00 hod

Volejbal / Nohejbal / Tenis
na hřišti Sokola každou neděli od 17,00 hod, (od dubna do konce září)

Stolní tenis
betonový stůl je celoročně volně přístupný všem stolním tenistům na hřišti Sokola

Kopaná
hřiště je volně přístupné všem malým i velkým fotbalistům po celý rok

 

 

Přijďte, ale buďte ohleduplní

Děkujeme všem návštěvníkům, že zde neodhazují odpadky, nevenčí pejsky a dodržují noční klid. Areál sokolky je otevřen všem, kteří respektují, že je to čisté a bezpečné místo i pro ty nejmenší.
 

Z historie

 

 • 8.7.1919 založení TJ SOKOL Vráž
 • 1952 jednota ve Vráži zanikla
 • 1997 ustavující valná hromada, kterou byla obnovena TJ SOKOL Vráž
 • (25.4.1997 proběhla registrace jednoty Vráž do ČOS, pod reg.zn.: 32020432)
 • 1948 – 1949 výstavba Sokolovny na pozemku TJ SOKOL Vráž
 • v době normalizace došlo k převodu majetku na ČSTV
 • 18.6.1998 zpětné převedení pozemku na ČOS
 • 6.10.1999 uzavření mimosoudní dohody, na základě které byla do majetku ČOS převedena též budova Sokolovny (Dohoda o navrácení majetkových práv č. 2372/99)
 • 16.2.2005 uzavřena darovací smlouva, kterou byl ČOS darován nemovitý majetek (pozemek a budova Sokolovny) do výlučného vlastnictví TJ SOKOL Vráž (vlastnické právo bylo zapsáno do katastru nemovitostí dne 12.4.2005 pod č.j. V 655/2005-202)
 • v letech 2001 až 2006 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy Sokolovny a zároveň terénní úpravy na venkovním hřišti, výstavba oplocení pozemku (viz foto před rekonstrukcí a po rekonstrukci),
 • koncem roku 2006 byla zkolaudována budova Sokolovny (právní moc rozhodnutí příslušného stavebního úřadu 20.1.2007)
 • počet členů stávajících členů jednoty je 51 (k datu 1.1.2013)· sokolský prapor se stávajícím členům jednoty nepodařilo dohledat,


Složení výboru:

Starosta ………………………........... Josef Svoboda
Jednatel ………………………....….... Pavlína Bílá
Hospodářka …………………....…..... Kateřina Zdechovanová
Náčelnice ………………………......... Květa Štorkánová, Adéla Berchová
Členové kontrolní komise ………...... Jiří Maivald

 

Kontakty

TJ SOKOL VRÁŽ
se sídlem Vráž, Zahradní 243, PSČ: 267 11
adresa pro doručování Vráž, Květnová 42, PSČ: 267 11

Jsme členy