Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Stránka

  • 1

Sběry nebezpečného odpadu v roce 2019

Termíny pro odvozy odpadů organizované na návsi vždy 1x v sobotu na jaře a na podzim v r. 2019: 30. března a 21. září. Vždy od 9,00 do 10,00 hodin. Jde o ukládání nebezpečných a velkoobjemových odpadů obsluze kontejnerů od společnosti AVE.

10. 12. 2018

Odchyt toulavých psů a dalších zvířat

Od konce srpna zajišťuje odchyt toulavých psů a dalších zvířat odborná odchytová služba z Berouna v souladu s veterinárním zákonem. Odchyt je zpoplatněn a fakturované částky budou vymáhány po majitelích zvířat. Toulavé psy nahlaste prosím na OÚ Vráž, mimo pracovní dobu a v případě agresivních zvířat na tísňové linky 158 nebo 112.
Podrobnosti jsou v přílohách.

28. 8. 2018 Zobrazit více

BIOPOPELNICE

Svozy bioodpadů prostřednictvím biopopelnic se provádí každý čtvrtek od 4. 4. 2019 v časných ranních hodinách.
Nádoby musí být opatřeny čárkovým kódem.

17. 4. 2018

PLATBY POPLATKŮ ZA ODPADY OD ROKU 2018

Vážení občané! Vlastníci všech nemovitostí v obci Vráž jsou povinni Od roku 2018 je povinnost zaplatit poplatek (viz NAKLÁDÁNÍ S ODPADY,obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vráž )300,- Kč za každou nemovitost do 30. dubna daného roku. Platbu je možno provést převodem na účet obce č. 4829131/0100 ve zprávě pro příjemce uveďte ČP, ČE nemovitosti, ke které se platba váže. Platit lze také hotově na pokladně OÚ Vráž v úředních hodinách.

10. 4. 2018

Ohlášení pálení

Ohlášení pálení zahradního odpadu, pro více informací klikněte na název aktuality.

24. 4. 2015 Zobrazit více

Odvoz popelnic s komunálním odpadem

Vývozy popelnic jsou prováděny vždy v úterý.

26. 9. 2013

Stránka

  • 1