Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Termíny sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu na rok 2017: 17. března 2018 a 22. září 2018. Vždy sobota v době od 9,00 hodin do 10,00 hodin na návsi před školou.

Stránka

BIOPOPELNICE

Svozy odpadů z nově vydaných biopopelnic se začnou provádět pravidelně každý čtvrtek od 26. 4. 2018.

17. 4. 2018

PLATBY POPLATKŮ ZA ODPADY V ROCE 2018

Vážení občané! Vlastníci všech nemovitostí v obci Vráž jsou povinni nově v roce 2018 zaplatit poplatek (viz NAKLÁDÁNÍ S ODPADY,obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vráž )300,- Kč za každou nemovitost do 30. dubna 2018. Platbu je možnost provést převodem na účet obce č. 4829131/0100 s variabilním číslem - ČP, ČE nemovitosti, ke které se platba váže. Platit lze také na pokladně OÚ Vráž v úředních hodinách.

10. 4. 2018

TERMÍNY SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2018

Termíny sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu na rok 2018: 17. března 2018 a 22. září 2018. Vždy V sobotU v době od 9,00 hodin do 10,00 hodin na návsi před školou.

8. 3. 2018

PAPOUŠEK ŽAKO

PAPOUŠEK ŽAKO BYL ODCHYCEN U VRÁŽE U BEROUNA V NEDĚLI 9. ČERVENCE 2017. KDYBY HO NĚKDO HLEDAL, JE UMÍSTĚN V ZÁCHYTNÉ STANICI V ROKYCANECH. KONTAKT NA ZS: 603 239 922, 733 112 080

11. 7. 2017

Očkování psů

OČKOVÁNÍ
PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
proběhne v sobotu 22. dubna 2017 
od 9,00 do 11,00 hodin
ve dvoře hasičské zbrojnice .
Očkování bude provádět MVDr. Dvořák
Cena 1 vakcíny 100,- Kč

4. 4. 2017

Škola Vráž pořádá sběr starého papíru

Již tento pátek 31. března bude možnost přispět do sbírky papíru naší škole. Svázaný papír bude možnost ukládat přímo do kontejneru přistaveného z boku školy u vrat na školní zahradu. Od 8,00hodin do 12,00 hodin!!! DĚKUJEME ZA NAŠE DĚTI

28. 3. 2017

Informace o konání veřejné sbírky

KLUBÍČKO - PUTOVNÍ POKLADNIČKA BUDE UMÍSTĚNA V DOBĚ OD 1.1. 2017 DO 30. 6. 2017 NA ADRESE PENZION KLUBÍČKO, KVĚTNOVÁ 109, VRÁŽ. ÚČEL SBÍRKY: 1/ ÚDRŽBA, OPRAVY, REKONSTRUKCE PRONAJATÝCH PROSTOR PRO KLIENTY
2/ VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR
3/ NÁKUP, VYBAVENÍ A POTŘEB PRO ČINNOSTI A TERAPIE KLIENTŮ
4/ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY KLIENTŮ

20. 12. 2016

Pozvánka na setkání seniorů dne 19. listopadu 2016

Setkání se uskuteční v klubovně u knihovny v sobotu 19. 11. 2016 v 15.00 hodin.

10. 11. 2016 Zobrazit více

Humanita-sbírka DIAKONIE Broumov

Sbírka použitého ošacení a ostatních zachovalých věcí k dalšímu použití v humanitární sbírce pro Diakonii Broumov je možné předat osobně ve dnech 10.11. 20016 od 9-12,00 hodin, v pátek 11.11. od 15 do 17,00 hodin a v sobotu 12.11. 2016 od 8-12,00 hodin v Hasičské zbrojnici v ulici Květnová. Věci prosíme přivézt čisté a zabalené v igelitu. Děkujeme!

1. 11. 2016

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci se uskuteční v sobotu 12.11. od 9,00 do 10,00 hodin na návsi před školou.

1. 11. 2016

Stránka